Studioregels

BLESSURES EN VERANTWOORDELIJKHEID
Bij blessures en/of pijnklachten wordt altijd geadviseerd eerst een arts of een andere deskundige te raadplegen. Geef eventuele klachten aan op het Aanmelding/Anamneseformulier. Het trainen is geheel voor eigen risico. De studio is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, verlies of diefstal van eigendommen.

AFMELDEN
Matlessen moeten tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders vervalt de mogelijkheid om in te halen.
Individuele trainingen moeten tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt de gemiste training in rekening gebracht.

INHAALMOGELIJKHEDEN
Gemiste matlessen kunnen, indien mogelijk, in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip. In te halen matlessen worden meegenomen naar het volgende kwartaal. Daarna vervalt de mogelijkheid om in te halen.

GELDIGHEID LESKAARTEN
Een kwartaalkaart is geldig tijdens het lopende kwartaal. Op het moment dat er wordt gekozen om te stoppen, vervallen de nog in te halen lessen. Een jaarkaart is 1 jaar geldig. Op de factuur staat de begindatum aangegeven.

BETALING
Aan het begin van een nieuw kwartaal krijgt u via de mail de factuur voor uw kwartaal- of jaarkaart. Binnen 14 dagen dient u de factuur te betalen. Betaalde lesgelden worden niet teruggestort.

STOPPEN MET DE LESSEN
Wanneer u gaat stoppen met de lessen, geef dat dan uiterlijk 2 weken voor de start van het nieuwe kwartaal, per mail, aan mij door. Eenmaal verzonden facturen moeten worden betaald.

LESUITVAL
Maximaal 3x per jaar kan er een les uitvallen vanwege een cursus of ziekte van de pilatestrainer. Een uitgevallen les mag worden ingehaald.